Vi arbejder på højtryk for at få en ny forpagter på plads.