Juniorudvalg

kommer snart
Henriette Hagild, formand
mailto:h.hagild@gmail.com

Udvalgskommissorium
Juniorudvalget er et udvalg nedsat under Hørsholm Rungsted Tennisklubs bestyrelse. Det er Hørsholm Rungsted Tennisklubs professionelle trænere, ledende klubtrænere og mennesker med interesse for juniortennis, der er medlem af udvalget – der arbejdes på frivillig basis.
Juniorudvalgets vision:
Det er Juniorudvalgets vision, at tilbyde børn og unge de bedste betingelser for at deltage i tennisaktiviteter i deres fritid uanset individuelt niveau og ambition.
Det er Juniorudvalgets ambition, at arbejde for at give hvert enkelt barn gode sportslige og sociale oplevelser. Dette opnås ved deltagelse i træning, turneringer, sociale arrangementer osv. Gennem disse aktiviteter får man udviklet samarbejdsevner, koncentrationsevner og målbevidsthed, og man får samvær med børn og voksne i alle aldre.

Juniorudvalget arbejder ud fra nogle overordnede sportslige og sociale målsætninger.
Sportslige målsætninger:

  • En klar struktur for kontinuerligt udviklende træning til alle juniorspillere uanset alder og spillestyrke

  • At der i hver aldersgruppe skal være tilstrækkelig bredde for at sikre rekruttering af spillere til klubbens juniorhold

  • Repræsentation på relevante ranglister på alle juniorniveauer, der modsvarer klubbens størrelse

  • Engageret, indlevende og motiverende trænerstab

  • Skabe grundlaget for at tennis bliver juniorernes primære sportsgren og ikke en sekundær sportsgren

Sociale målsætninger:

  • Skabe et godt miljø i klubben både tennismæssigt og kammeratmæssigt

  • Øge medlemstallet via øget fastholdelse og øget rekruttering

  • Involvere hele familien

  • Optimal kommunikation fra klub til juniormedlem/forældre

Sportsligt set ønsker juniorafdelingen primært, at være stærk i holdtennis, og derfor skal vi have gode spillere i alle aldersgrupper. Satsninger indenfor individuel tennis er eliteudvalgets ansvarsområde.

Juniorudvalgets arbejdsopgaver:
Juniorudvalgets arbejdsopgaver er primært, at udbyde forskellige sociale aktiviteter, det både fremmer det sportslige og ikke mindst de sociale relationer i klubben. Derudover bliver der arbejdet på at definere langsigtede mål og konkretisere understøttende initiativer. Det forventes desuden at medlemmerne i Juniorudvalget vil være aktive i de operationelle opgaver i det omfang udvalget mener det bidrager til opfyldelse af fastsatte mål.
Konkrete opgaver som at være holdkaptajn, gennemførelse af arrangementer, opdatering af holdlister og resultater etc. skal ikke alene varetages af medlemmer i juniorudvalget. Der kan med fordel inddrages relevante personer blandt frivillige, trænerstaben eller eventuelt den administrative stab. Ved inddragelse af ikke udvalgsmedlemmer til konkrete aktiviteter vil der være et udvalgsmedlem med ansvar for relevant koordinering.