HRT PLAY’N’JOY

Hørsholm Rungsted Tennisklub skal være Danmarks bedste tennisklub.

Det skal ske ved, at HRT for alle medlemsgrupper skaber et grundlag, der opfylder det enkelte medlems ambitioner og ønsker både tennismæssigt og socialt. Bestyrelsen mener, at opfyldelsen heraf for seniorerne bedst kan ske gennem nedsættelse af et nyt udvalg kaldet HRT PLAY’N’JOY.

HRT PLAY’N’JOY skal repræsentere HRTs forskellige medlemsgrupper bortset fra elitespillerne. Vi skal være stolte og glade for at være medlem af HRT. For at vi kan blive det, er der en lang række udfordringer og opgaver, der skal løses.

Bestyrelsen forestiller sig, at HRT PLAY’N’JOY skal bestå af 10 – 20 medlemmer for at alle medlemsgrupper bliver tilgodeset, og for at HRT PLAY’N’JOY’s opgaver ikke bliver uoverkommelige.

HRT PLAY’N’JOY skal blandt andet tage sig af følgende opgaver:

  1. at nye medlemmer bliver godt modtaget i HRT, således at nye medlemmer efter henvendelse til HRT’s administration kan videresendes til relevante personer med information om hvor og til hvem, de skal henvende sig for at høre om motionstennis, turneringstennis, træning, sociale arrangementer mm,
  2. at tilbyde alle seniorer, der ønsker det, at de kan spille turnerings- og/eller motionstennis på det niveau, hvor de spillemæssigt hører hjemme,
  3. at tilsikre at der etableres tennisarrangementer på tværs af niveau og aldersgrænser for derigennem at knytte alle HRTs medlemmer tættere sammen og skabe gensidig interesse og respekt for hinanden,
  4. at der er en enkel og effektiv kontakt mellem medlemmerne og HRT PLAY’N’JOY om kommende aktiviteter,
  5. at afvikles sociale arrangementer for alle medlemsgrupper,
  6. at der gennemføres forskellige turneringsformer, fx åbningsturnering, generationsdoubler med handicap, juleturnering, nytårsturnering, sæsonafslutningsturnering (indendørs), grill turnering,
  7. at drop in aktiviteterne tilrettelægges og gennemføres til alles glæde.