Retningslinjer for Pro Lektioner i HRT

• Det er kun medlemmer af HRT, der kan modtage Pro Lektioner.

• Det er kun trænere som har indgået aftale med klubben, der har ret til at give Pro Lektioner i HRT. Ved at indgå aftale, har træneren samtidig forpligtet sig til, at alle gældende regler i forhold til SKAT overholdes.

• Banen skal reserveres og betales af træneren. Banelejen er kr. 50,- for en udendørsbane, mens prisen for banen indendørs følger prisen for faste baner.

• Ved brug af en fast bane (eller erstaningsklip) til en Pro Lektion skal træneren meddele administrationen dato og tidspunkt for træningen, hvorefter banen ændres til en Pro time.

• Almindelige banebookinger og chancebookinger til juniorer må ikke anvendes til Pro Lektioner.

Om Pro Lektioner i HRT

HRT´s bestyrelse har besluttet, at Pro Lektioner alene kan tilbydes trænere som er godkendt af klubben – en praksis flere andre større klubber også har valgt.

Følgende trænere er certificerede til Pro Lektion efter aftale med klubben:

Joachim Bengtsson   31 33 02 97

Carsten Kraghede 40 70 54 04

Michael Rasmussen 50 51 96 74

Silvija Talaja 71 35 59 14

Christian Rossen 41 81 47 62

Joachim Pavic 42 37 10 43

KEK 28 23 68 80

Mette Bonnesen mette@hrt-tennis.dk

Sebastian Telmer 20 51 72 10