Retningslinjer for Pro Lektioner i HRT

• Det er kun medlemmer af HRT, der kan modtage Pro Lektioner.

• Det er kun trænere som har indgået aftale med klubben, der har ret til at give Pro Lektioner i HRT. Ved at indgå aftale, har træneren samtidig forpligtet sig til, at alle gældende regler i forhold til SKAT overholdes.

• Banen skal reserveres og betales af træneren. Banelejen er kr. 50,- for en udendørsbane, mens prisen for banen indendørs følger prisen for faste baner.

• Ved brug af en fast bane (eller erstaningsklip) til en Pro Lektion skal træneren meddele administrationen dato og tidspunkt for træningen, hvorefter banen ændres til en Pro time.

• Almindelige banebookinger og chancebookinger til juniorer må ikke anvendes til Pro Lektioner.

Om Pro Lektioner i HRT

HRT´s bestyrelse har besluttet, at Pro Lektioner alene kan tilbydes trænere som er godkendt af klubben – en praksis flere andre større klubber også har valgt.

Følgende trænere er certificerede til Pro Lektion efter aftale med klubben:

Mikkel Schultz – mikkel@hrt-tennis.dk
Sönke Capell – sc@hrt-tennis.dk
Steen Højlo – steen@hrt-tennis.dk
Michael Rasmussen – michael@hrt-tennis.dk
Alexander K. Rejnhold – alexander@hrt-tennis.dk
Mette Bonnesen – mette@hrt-tennis.dk
Sebastian Telmer – telmer@hrt-tennis.dk
Anders Elfving – aelfving@gmail.com
Elia Jamshidi – eliajamshidi@hotmail.com
Maxim Landa – maxim@landa.dk