Voksentræning i HRT

Voksentræningen i HRT er for alle klubbens medlemmer over 18 år. HRT har fra indendørssæsonen 2015 udvidet træningstilbuddet for voksne med flere hold.  Der vil være mulighed for at træne om formiddagen og om aftenen.

På voksentræningen tilpasser vi træningen efter passende niveau. Holdene er struktureret således at begynder og let øvede kan træne på sammen tidspunkt. På den måde kan trænerne arbejde sammen og der vil være en naturlig overgang mellem niveauerne. HRT har med denne struktur skabt optimale træningsrammer samt tilgodeset det sociale aspekt.

Niveauer
Vi udbyder træning i følgende niveauer:
Begynder
Begynder-hold er for spillere der skal lære alle de tekniske justeringer til alle basisslag. Se teknik.
Let øvede
Letøvede-hold er for spillere der kan de tekniske justeringer, og skal lære de taktiske justeringer. Se taktik.
Øvede
Øvede-hold er for spillere som kan de tekniske- og taktiske justeringer, og dermed er klar til at arbejde med de mentale aspekter i tennis. Se mental.

Træningskoncept

HRT’s voksentræningen er baseret på konceptet “Forstå, accepter og tag ansvar medfører udvikling”. Dette sikre kvalitet og udvikling i træningen.
Træningsstrukturen på voksentræningen er bygget på en 3 ugers periode: 1. teknik, 2. taktik, 3. mental

Teknik:
I fase 1 arbejdes der med at lære de grundlæggende justeringer i hvert slag. Justeringer til når bolden slås i nettet, slås ud eller slås skævt. Dette gennemgås for alle basislag (forhånd, baghånd, flugtning, smash, serv og retur). Således kan spillerne selv arbejde med justeringerne og tage ansvar for at udvikle deres kompetencer når der spilles uden for træningen.

Taktik:
I fase to arbejdes der med at lære banens geometri i forhold til placering af bolden.
Hertil er der to vigtige baser:
1: Fra baglinjen spilles bolden kryds for at neutralisere vinkler
2: Ved angreb spilles der longline for at dække vinklerne optimalt.
Herudover arbejdes der med:
– Egne stærke/svage sider
– Modstanderens stærke/svage sider
– Forståelsen af forskellige spilletyper
– Forståelsen af at spille offensiv/defensiv

Mental:
I fase tre arbejdes der med den mentale cirkel som er et hjælperedskab til at forberede og evaluere alle spillede point både til træning og i kamp.
Før hver bold forberedes ønsket taktik og efter hver bold evalueres med de tekniske justeringer og de taktiske baser.
Det er vigtigt at der justeres efter hver bold så hjernen registrerer det rigtige billede af hvordan man kunne have gjort det for at optimere læringsprocessen. Dette gør man bedst ved at sige justeringen højt, mærke efter ved at udføre et skyggeslag med justeringen og til sidst gemme det som et positivt billede.

Hjælperedskaber for spillere på voksentræningen, så træningen optimeres for hver enkelt spiller.

  • FORSTÅ – ACCEPTER – TAGE ANSVAR —— UDVIKLING

Et godt råd for at få mest muligt ud af træningskonceptet er at spilleren forstår hvorfor man skal lave en given opgave, og at spilleren derefter acceptere opgaven. Herefter må spilleren tage ansvar for at gennemføre opgaven så optimalt som muligt, ved hele tiden at justere positivt. På denne måde sikrer man en optimal udvikling af kompetencer.