Microtennis i HRT for de 3 til 6 årige

Microtennis i HRT er baseret på at det skal være sjovt og lærerigt. Man deltager sammen med en forældre eller en bedsteforældre for at skabe tryghed og dermed kunne arbejde i grupper og udvikle sociale kompetencer.

Motivation (Glæde – Tryghed)
Træningen starter med en fælles samling hvor alle børnene sidder i en rundkreds, sammen med deres forældre og træneren. Her fortæller man sit navn samt navn på forældre. Træneren informerer om dagens tema og hvad der skal trænes. Efter samlingen er der “fri leg” som en del af opvarmningen. Herefter sætter træneren temaet for dagens træning i gang, hvor forældre og barn sammen øver og stimulerer motoriske- og sunde tennisbevægelser. Der bliver trænet forhånd, baghånd og serv på et helt basalt niveau.

Struktur
Træningsstrukturen på microtennis er inddelt i følgende temaer: Teknik, taktik, mental og fysisk.

Teknik: Her arbejdes der ud fra en “forhindringsbane”, hvor børnene kan træne bevægelser generelt, balance i bevægelse samt koordination. Temaet introduceres og der arbejdes med øvelser, hvor der trænes forhånd, baghånd og serv.
Taktik: Der arbejdes med banens geometri og placering af bolden. Primært kaste og trille bolden i forskellige retninger.
Mental: HRT´s træningskoncept bygger på en læresætning: Forstå – accepterer – tage ansvar = Udvikling. På microtennis arbejdes der med, at forstå opbygningen af en træningstime med opvarmning, tema og evaluering. Vigtigt for microtennis er at der skabes tryghed, at det er sjovt og at der leges.
Fysisk: På microtennis trænes deres kondition, bevægelse og generel sundhed. Det starter allerede i opvarmning med forhindringsbanen og er et gennemgående tema i hele træningen.

Overgangen til HRTs Tennisskole
Hvornår er man klar til HRT´s Tennisskole: Det afhænger meget af modenhed, hvor det vigtigste er at kunne tage imod en fælles besked og herefter gøre sit bedste med fuld koncentration.

God fornøjelse
HRT Trænerteam